TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 เพื่อผลิตแผ่นโฟม EVA ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิดด้วยความชำนาญ ประสบการณ์ ความพร้อมของเครื่องจักร และการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมทำให้ บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของแผ่นโฟม EVA ที่หลากหลายจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

ประเภทอุตสาหกรรม

สินค้าของเรา

บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด สามารถตอบสนองความต้องการของแผ่นโฟม EVA ที่หลากหลาย จากภาคอุตสาหกรรมของท่าน ได้อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเรา บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด

ติดต่อ               

THAI ASIA POLYMER CO.,LTD.
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 เพื่อผลิตแผ่นโฟม EVA ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด ด้วยความชำนาญ ประสบการณ์ ความพร้อมของเครื่องจักร และการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม ทำให้ บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของแผ่นโฟม EVA ที่หลากหลายจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

    ข่าวสารจากเรา