TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
บริษัทฯ ให้บริการงานบริการอื่นๆ

งานบริการ ผ่าโฟม

    ผ่าโฟมได้ตั้งแต่ความหนา 1.5 มิล – 40 มิล ทั้งนี้ความหนาสูงสุดที่ผ่าได้จะ ขึ้นอยู่กับความหนาของโฟมที่ผลิตได้

งานบริการ ต่อม้วน

      เป็นการต่อโฟมแผ่นเข้าด้วยกันหลายๆ แผ่น (ประมาณ 20-25 แผ่น) โดยใช้ความร้อน จากนั้นจะทำการผ่าโฟมตามความหนาที่ต้องการ โดยทั้วไปจะผ่าโฟมที่ 1.5 – 4 มิล

งานบริการ อัดลาย

     เป็นการนำโฟมแผ่นเรียบที่ผ่าแล้ว มาอัดลาย ให้เกิดลายกึ่งถาวรบนแผ่นโฟม เหมาะกับ งานที่ไม่ต้องการลายลึกมาก และสามารถขึ้นลายได้บนแผ่นโฟมที่หนากว่า 3 มิล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึกของลาย ลูกค้าสามารถสั่งทำลายตามที่ต้องการได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายด้านการทำลูกกลิ้งอัดลาย ซึ่งจะย่อมเยากว่าการทำโมลด์

งานบริการ Die cut

     เป็นการตัดชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้โมลด์ die cut  ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ (ค่าใช้จ่ายในการทำ die cut ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ) หรือใช้ die cut ที่บริษัทฯ มีอยู่ 

งานบริการ เคลือบกาวสติกเกอร์

      เป็นการนำโฟมตามตวามหนาที่ลูกค้าต้องการไปเคลือบกาว และปิดทับด้วยกระดาษลอกอีกชั้น เมื่อต้องการใช้งาน เพียงแค่ลอกกระดาษออก ก็สามารถนำโฟมไปติดกับวัสดุอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

งานบริการ ประกบกับวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษ และ ผ้า

      เป็นการนำโฟมตามความหนาที่ลูกค้าต้องการ ไปประกับกับ กระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ โดยมากจะใช้กาวเป็นตัวกลางในการประกบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีผิวสัมมัสนุ่ม กันกระแทก และทนทานมากขึ้น 

งานบริการ ให้คำปรึกษาพัฒนาโฟมที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ (Customization)

      ถ้าลูกค้าไม่สามารถเลือกโฟมที่บริษัทฯ มีการผลิตอยู่ในปัจจุบัน มีความต้องการ สีเฉพาะ ผิวสัมผัสที่แปลกใหม่ ความนุ่มแน่นของเนื้อโฟมที่ต่างไป สามารถสอบถาม และปรึกษา ความเป็นไปได้  ในการพัฒนาโฟมในแบบที่ต้องการได้ 

***โดยงานบริการข้างต้นจะให้บริการเฉพาะกับโฟมที่ซื้อกับบริษัทฯ เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในงานบริการ ขอให้ติดต่อสอบถามที่บริษัทฯ บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา***