TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โฟมแผ่น EVA

โฟมเรียบ

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ ใช้ได้หลากหลายงาน เช่น รองเท้า อุปกรณ์กีฬา บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เป็นฉนวนไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุ่น กันความชื่นได้ดี อุ้มน้ำน้อย (low water absorption) ทนทาน
ใช้ซ้ำได้

•ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ
(Physical Properties)

•ความหนา 4 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ
(Physical Properties)

•จำนวนขั้นต่ำ ต่อ สี (Minimum Order Quantity – MOQ) 450 มิล ตัวอย่างเช่น โฟมสีเหลือง 2 มิล จะมีขั้นต่ำที่ 225 แผ่น

•เป็นโฟมแผ่นเรียบมีสีให้เลือกตามสีมาตรฐาน
(คลิก เพื่อดูสี) หรือเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด เช่น สีอ้างอิงจาก Pantone® ทั้งนี้จำนวนที่สั่งต้องได้จำนวนขึ้นต่ำ MOQ

โฟมลาย

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสไม่เรียบ มีลายคมเด่นชัด ใช้ได้หลากหลายงาน เช่น รองเท้า อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในรถยนต์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เป็นฉนวนไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุ่น กันความชื้นได้ดี อุ่มน้ำน้อย (low water absorption) ทนทาน ใช้ซ้ำได้

•ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ
(Physical Properties)

•แบบลายให้เลือก คลิก เพื่อดูลาย

•ให้คำปรึกษา กรณีต้องการลายที่ออกแบบเอง

•ความหนา 6 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ
(Physical Properties)

•จำนวนขั้นต่ำ (ต่อสี ต่อ ลาย) (Minimum Order Quantity – MOQ) 450 มิล ตัวอย่างเช่น โฟมสีเหลือง 2 มิล จะมีขั้นต่ำที่ 225 แผ่น

•เป็นโฟมแผ่นเรียบมีสีให้เลือกตามสีมาตรฐาน
(คลิก เพื่อดูสี) หรือเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด เช่น สีอ้างอิงจาก Pantone® ทั้งนี้จำนวนที่สั่งต้องได้จำนวนขึ้นต่ำ MOQ

 

EVA แผ่นโฟม EVA Foam Sheets

ความแข็ง/Hardness (Shore C) ขนาดโฟม ก x ย (ซม.) / Size  W x L (cm.)* Density (g./cm.3) Tear Strength (min) (Kg./cm.)# Tensile Strength (min) (Kg./cm.2)# Elongation (min) (%)#
70 – 74 100 x 200 0.23 + 0.02 3.5 8.0 80
65 – 69 105 x 205 0.22 + 0.02 3.0 6.0 70
60 – 64 110 x 210 0.20 + 0.02 2.5 5.0 70
55 – 59 115 x 215 0.18 + 0.02 2.5 4.5 60
50 – 54 120 x 220 0.16 + 0.02 2.0 4.0 60
45 – 49 125 x 225 0.14 + 0.02 2.0 4.0 50
40 – 44 130 x 230 0.12 + 0.02 1.5 4.0 50
35 – 39 140 x 240 0.11 + 0.02 1.5 3.0 50
*อ้างอิงขนาดโฟมยังไม่ตัดขอบ เป็นขนาดขั้นต่ำ
#อ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐาน JIS K 6767