TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โฟม แผ่น

โฟมแผ่น Conductive

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ ใช้ได้หลากหลายงานที่ต้องการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในอุปกรณ์ มีความต้านทานสูงสุดที่ 106 เช่น อุปกรณอิเล็คโทรนิกส์ แผงวงจร เป็นต้น เป็นตัวนำไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุ่น กันความชื้นได้ดี อุ้มน้ำน้อย (low water absorption) ทนทาน ใช้ซ้ำได้

•ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

•คุณสมบัติการนำไฟฟ้า ตลอดอายุการใช้งาน

•มีเฉพาะสีดำเท่านั้น

•ความหนา 4 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

โฟมแผ่น Antistatic

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ ใช้ได้หลากหลายงานที่ต้องการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในอุปกรณ์ มีความต้านทาน 106 – 102 เช่น อุปกรณอิเล็คโทรนิกส์ แผงวงจร เป็นต้น เป็นตัวนำไฟฟ้าอ่อนๆ รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุ่น กันความชื้นได้ดี อุ้มน้ำน้อย (low water absorption) ทนทาน ใช้ซ้ำได้

•ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ
(Physical Properties)•คุณสมบัติการนำไฟฟ้า นานกว่า 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความชื้น อุณหภูมิ)

•ความหนา 4 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ
(Physical Properties)

•จำนวนขั้นต่ำ ต่อ สี (Minimum Order Quantity – MOQ) 450 มิล ตัวอย่างเช่น โฟมสีเหลือง 2 มิล จะมีขั้นต่ำที่ 225 แผ่น

•เป็นโฟมแผ่นเรียบมีสีให้เลือกตามสี
มาตรฐาน (คลิก เพื่อดูสี) หรือเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด เช่น สีอ้างอิงจาก Pantone® ทั้งนี้จำนวนที่สั่งต้องได้จำนวนขึ้นต่ำ (MOQ)

 

Electrostatic Dissipative Foam (ESD Foam)

คุณสมบัติหน่วยConductive (XB40-K00)*Antistatic (XC40)
HardnessShore C35 - 4540 - 44
Densityg/cm30.15+/-0.030.12+/-0.02
Tear Strengthkg/cm.2.0 (min)1.5 (min)
Tensile Strengthkg/cm25.0 (min)3.0 (min)
Elongation%50 (min)40 (min)
Surface ResistanceOhm106 (max)106-1012