TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด

บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด (T.A.P.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ผลิตโฟมแผ่น EVA เพื่อป้องให้กับภาคอุตสาหกรรม ทั่งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมนานาชนิด เช่น รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ของเด็นเล่น บรรจุภัณฑ์ เป็นต้นด้วยประสบการณ์มายาวนาน ประกอบกับความพร้อมด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และบุคลากร ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการโฟม ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย และพร้อมที่จะเติบโตไปกับทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมนอกจากผลิตโฟม EVA แล้ว บริษัทฯ ผลิตโฟมแบบเซลปิด (Closed Cell Foam) อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับคุณลักษณะให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น เนื่อโฟม ผิวสัมผัส ความแข็ง สี การสปริงตัวคืนตัว การนำไฟฟ้า เป็นต้น