TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประเภทอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์

     เป็นอุตสาหกรรมที่นำอีวีเอโฟมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พรมปูพื้นรถ,
ส่วนประกอบของลำโพง ประเก็น ของเด็กเล่น ดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์การศึกษา หนังสือสำหรับเด็ก ทุ่นอวน ฯลฯ อีวีเอโฟมที่เราผลิตจะผ่านมาตรฐาน RoHS ส่วนมาตรฐานอื่นลูกค้าสามารถสอบถามได้ สินค้าที่แนะนำ คือ