|

ประเภทอุตสาหกรรม,EVA โฟมเรียบ,EVA Sponge งานแผ่น,ESD โฟม 

อุตสาหกรรม

1. บรรจุภัณฑ์

เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีการใช้อีวีเอโฟมหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่ชนิดชิ้นงาน และการออกแบบ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อป้องกันการกระแทกจากการขนส่งเป็นหลัก หรือ ไว้ใส่เครื่อมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการความสวยงานในการจัดวางและป้องกันการแตกเสียหายพร้อมกัน หรือ ใช้เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ในระหว่างการขนส่ง สินค้าที่แนะนำ คือ
· EVA โฟมเรียบ
· EVA Sponge งานแผ่น
· ESD โฟม

2. ผลิตภัณฑ์
   เป็นอุตสาหกรรมที่นำอีวีเอโฟมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พรมปูพื้นรถ, ส่วนประกอบของลำโพง ประเก็น ของเด็กเล่น ดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์การศึกษา หนังสือสำหรับเด็ก ทุ่นอวน ฯลฯ อีวีเอโฟมที่เราผลิตจะผ่านมาตรฐาน RoHS หรือ ส่วนมาตรฐานอื่นลูกค้าสามารถสอบถามได้ สินค้าที่แนะนำ คือ

· EVA โฟมเรียบ
· EVA โฟมลาย
· EVA Sponge งานแผ่น

3. กีฬา
   มีการนำอีวีเอโฟมไปใช้ในวงการกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬามวย ใช้ทำนวม, พื้นเวที กีฬาเทควันโด้ ใช้ทำพื้นสนาม, เป้าซ้อม กีฬายูโด ใช้ทำเบาะยูโด กีฬาฟุตบอล ใช้ทำลูกฟุตบอล หรือส่วนประกอบลูกบอลประเภทต่างๆ และใช้เป็นอุปกรณ์กันกระแทกต่างๆ คุณสมบัติของโฟม อีวีเอ ที่มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี เหมาะสำหรับกับการนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สินค้าที่แนะนำ คือ

· EVA โฟมแผ่น
· EVA โฟมลาย
· EVA Sponge งานแผ่น

4. ก่อสร้าง
    มีการนำเอาอีวีเอโฟม ไปเป็นส่วนประกอบของการทำงาน เช่น ใช้เป็นยางดำกั้นจ๊อยเทคอนกรีต เพื่อความรวดเร็วในการเทพื้นและมีความยื่ดหยุ่นรองรับการขยายตัวและหดตัวของคอนกรีด โดยไม่ต้องตัดคอนกรีตเมื่อเทเสร็จ ใช้เป็นแผ่นรองพื้นไม้ลามิเนท ไม้ปาร์เก้ เพื่อป้องกันความชื้นซึมผ่านขึ้นมาทำลายพื้นไม้ สินค้าที่แนะนำ คือ

· EVA โฟมแผ่น
· EVA โฟมลาย

5. เทรดดิ้ง
    เป็นการซื้อมาขายไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีทั้งเป็นรูปแบบบริษัทฯ และร้านค้า บริษัทฯ มีขายส่งให้กับร้านค้าเพื่อนำไปขายให้ผู้ใช้รายย่อยที่ใช้ปริมาณไม่มาก บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของร้านค้า สินค้าที่ร้านค้าสามารถติดเลือกซื้อได้ ได้แก่

· EVA โฟมเรียบ
· EVA โฟมลาย
· EVA Sponge งานแผ่น
· EVA Sponge งานต่อม้วน

6. ลามิเนท
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อีวีเอโฟม เพื่อประกบกับวัสดุต่างๆ เช่น อีวีเอโฟมประกบกระดาษ, อีวีเอโฟมประกบผ้า, อีวีเอโฟมประกบพีวีซี, ซึ่งในอุตสาหกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้อีวีเอโฟมในรูปแบบต่อม้วน โดยจะนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซับกระเป๋าต่างๆ ที่ทำจากหนังหรื ผ้า เป็นซับในเพื่อลดแรงกระแทก เป็นต้น โฟมที่แนะนำคือ

· EVA โฟมเรียบ
· EVA Sponge งานแผ่น
· EVA Sponge งานต่อม้วน
· งานบริการอื่นๆ

7. รองเท้า และ เครื่องหนังต่างๆ
    เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้อีวีเอโฟมเป็นเวลานานหลายปี และมีการใช้ที่หลากหลายรูปแบบที่สุดเช่น การนำโฟมอีวีเอ ทำรองเท้า หรือ นำโฟมอีวีเอ ไปทำเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ของรองเท้า อาทิ พื้นนอก (Outsole) พื้นด้านใน (Insole) หรือใช้เสริมตรงกลางระหว่างพื้นด้านในและด้านนอก (Midsole) ใช้ทั้งแบบเรียบ, สโลป, เสียบ โฟมที่แนะนำคือ

· EVA โฟมเรียบ
· EVA โฟมลาย
· EVA Sponge งานแผ่น
· EVA Sponge งานต่อม้วน
· งานบริการอื่นๆ

8. อื่นๆ
    นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทั้ง 7 ข้างต้นแล้ว มีการใช้อีวีเอโฟม ในแบบอื่นๆ อีก เช่น ใช้กันกระแทกในไลน์ผลิต, ใช้รองสินค้า, ทำเป็นแผ่นรองยืนให้กับพนักงานในโรงาน, ปิดคลุมวัสดุต่างๆ, แท่นรองตัด ฯลฯ เป็นต้น โฟมที่แนะนำคือ

· EVA โฟมเรียบ
· EVA โฟมลาย
· EVA Sponge งานแผ่น

ประเภทสินค้า

a. EVA โฟมเรียบ
เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ ใช้ได้หลากหลายงาน เช่น รองเท้า อุปกรณ์กีฬา บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เป็นฉนวนไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุน กันความชื่นได้ดี อุ่มน้ำน้อย (low water absorption) ทนทาน ใช้ซ่ำได้

· ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· ความหนา 4 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· จำนวนขั้นต่ำ ต่อ สี (Minimum Order Quantity – MOQ) 450 มิล ตัวอย่างเช่น โฟมสีเหลือง 2 มิล จะมีขั้นต่ำที่ 225 แผ่น

· เป็นโฟมแผ่นเรียบมีสีให้เลือกตามสีมาตรฐาน (คลิก เพื่อดูสี) หรือเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด เช่น สีอ้างอิงจาก Pantone® ทั้งนี้จำนวนที่สั่งต้องได้จำนวนขึ้นต่ำ MOQ

b. EVA โฟมลาย

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสไม่เรียบ มีลายคมเด่นชัด ใช้ได้หลากหลายงาน เช่น รองเท้า อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในรถยนต์ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เป็นฉนวนไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุน กันความชื่นได้ดี อุ่มน้ำน้อย (low water absorption) ทนทาน ใช้ซ่ำได้

· ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· แบบลายให้เลือก คลิก เพื่อดูลาย

· ให้คำปรึกษา กรณีต้องการลายที่ออกแบบเอง

· ความหนา 6 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· จำนวนขั้นต่ำ (ต่อสี ต่อ ลาย) (Minimum Order Quantity – MOQ) 450 มิล ตัวอย่างเช่น โฟมสีเหลือง 2 มิล จะมีขั้นต่ำที่ 225 แผ่น

· เป็นโฟมแผ่นเรียบมีสีให้เลือกตามสีมาตรฐาน (คลิก เพื่อดูสี) หรือเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด เช่น สีอ้างอิงจาก Pantone® ทั้งนี้จำนวนที่สั่งต้องได้จำนวนขึ้นต่ำ MOQ

a. แผ่น (Sheets)

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ นุ่มโดยสัมพัส ใช้ได้หลากหลายงาน เช่น ซับในรองเท้า อุปกรณ์กีฬากันกระแทก เช่น นวม หมวกกันน๊อก บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เป็นฉนวนไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุน กันความชื่นได้ดี อุ่มน้ำน้อย (Low Water Absorption) ทนทาน ใช้ซ่ำได้

· ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· ความหนา 4 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· จำนวนขั้นต่ำ ต่อ สี (Minimum Order Quantity – MOQ) 450 มิล ตัวอย่างเช่น โฟมสีเหลือง 2 มิล จะมีขั้นต่ำที่ 225 แผ่น

· เป็นโฟมแผ่นเรียบมีสีให้เลือกตามสีมาตรฐาน (คลิก เพื่อดูสี) หรือเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด เช่น สีอ้างอิงจาก Pantone® ทั้งนี้จำนวนที่สั่งต้องได้จำนวนขึ้นต่ำ MOQ

b. ม้วน (Rolls)

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะงานแผ่นที่ต่อกัน 10-30 แผ่น โดยใช้ความร้อนในการต่อ และม้วนเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการขนส่ง และนำไปใช้งานต่อ เช่น ประกบผ้า ประกบกระดาษ ประกบหนัง เป็นต้น ผิวโฟมเรียบ ใช้ได้หลากหลายงาน เช่น ซับในรองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬากันกระแทก บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เป็นฉนวนไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุน กันความชื่นได้ดี อุ่มน้ำน้อย (Low Water Absorption) ทนทาน ใช้ซ่ำได้

· ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· ความหนา 1.5 – 4 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· จำนวนขั้นต่ำ ต่อ สี (Minimum Order Quantity – MOQ) 450 มิล ตัวอย่างเช่น โฟมสีเหลือง 2 มิล จะมีขั้นต่ำที่ 225 แผ่น

· เป็นโฟมแผ่นเรียบมีสีให้เลือกตามสีมาตรฐาน (คลิก เพื่อดูสี) หรือเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด เช่น สีอ้างอิงจาก Pantone® ทั้งนี้จำนวนที่สั่งต้องได้จำนวนขึ้นต่ำ (MOQ)

a. Conductive

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ ใช้ได้หลากหลายงานที่ต้องการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในอุปกรณ์ มีความต้านทานสูงสุดที่ 106 เช่น อุปกรณอิเล็คโทรนิกส์ แผงวงจร เป็นต้น เป็นตัวนำไฟฟ้า รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุน กันความชื่นได้ดี อุ่มน้ำน้อย (low water absorption) ทนทาน ใช้ซ่ำได้

· ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· คุณสมบัติการนำไฟฟ้า ตลอดอายุการใช้งาน

· มีเฉพาะสีดำเท่านั้น

· ความหนา 4 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

b. Antistatic

เป็น EVA โฟมที่มีลักษณะผิวสัมผัสเรียบ ใช้ได้หลากหลายงานที่ต้องการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในอุปกรณ์ มีความต้านทาน 106 – 1012 เช่น อุปกรณอิเล็คโทรนิกส์ แผงวงจร เป็นต้น เป็นตัวนำไฟฟ้าอ่อนๆ รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกได้ดีมีความยืดหยุน กันความชื่นได้ดี อุ่มน้ำน้อย (low water absorption) ทนทาน ใช้ซ่ำได้

· ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· คุณสมบัติการนำไฟฟ้า นานกว่า 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความชื้น อุณหภูมิ)

· ความหนา 4 – 40 มิล ขนาดตามตารางในข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

· จำนวนขั้นต่ำ ต่อ สี (Minimum Order Quantity – MOQ) 450 มิล ตัวอย่างเช่น โฟมสีเหลือง 2 มิล จะมีขั้นต่ำที่ 225 แผ่น

· เป็นโฟมแผ่นเรียบมีสีให้เลือกตามสีมาตรฐาน (คลิก เพื่อดูสี) หรือเป็นสีที่ลูกค้ากำหนด เช่น สีอ้างอิงจาก Pantone® ทั้งนี้จำนวนที่สั่งต้องได้จำนวนขึ้นต่ำ (MOQ)

a. ผ่าโฟม
    ผ่าโฟมได้ตั้งแต่ความหนา 1.5 มิล – 40 มิล ทั้งนี้ความหนาสูงสุดที่ผ่าได้จะ ขึ้นอยู่กับความหนาของโฟมที่ผลิตได้

b. ต่อม้วน
    เป็นการต่อโฟมแผ่นเข้าด้วยกันหลายๆ แผ่น (ประมาณ 20-25 แผ่น) โดยใช้ความร้อน จากนั้นจะทำการผ่าโฟมตามความหนาที่ต้องการ โดยทั้วไปจะผ่าโฟมที่ 1.5 – 4 มิล

c. อัดลาย
    เป็นการนำโฟมแผ่นเรียบที่ผ่าแล้ว มาอัดลาย ให้เกิดลายกึ่งถาวรบนแผ่นโฟม เหมาะกับ งานที่ไม่ต้องการลายลึกมาก และสามารถขึ้นลายได้บนแผ่นโฟมที่หนากว่า 3 มิล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึกของลาย ลูกค้าสามารถสั่งทำลายตามที่ต้องการได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายด้านการทำลูกกลิ้งอัดลาย ซึ่งจะย่อยเยากว่าการทำโมลด์

d. Die cut
    เป็นการตัดชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้โมลด์ die cut ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ (ค่าใช้จ่ายในการทำ die cut ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ) หรือใช้ die cut ที่บริษัทฯ มีอยู่

e. เคลือบกาวสติกเกอร์
    เป็นการนำโฟมตามตวามหนาที่ลูกค้าต้องการไปเคลือบกาว และปิดทับด้วยกระดาษลอกอีกชั้น เมื่อต้องการใช้งาน เพียงแค่ลอกกระดาษออก ก็สามารถนำโฟมไปติดกับวัสดุอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

f. ประกบกับวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษ และ ผ้า
    เป็นการนำโฟมตามตวามหนาที่ลูกค้าต้องการ ไปประกับกับ กระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ โดยมากจะใช้กาวเป็นตัวกลางในการประกบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีผิวสัมมัสนุ่ม กันกระแทก และทนทานมากขึ้น

g. ให้คำปรึกษาพัฒนาโฟมที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ (Customization)
    ถ้าลูกค้ามีไม่สามารถเลือกโฟมที่บริษัทฯ มีการผลิตอยู่ในปัจจุบัน มีความต้องการ สีเฉพาะ ผิวสัมผัสที่แปลกใหม่ ความนุ่นแน่นของเนื้อโฟมที่ต่างไป สามารถสอบถาม และปรึกษา ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโฟมในได้ในแบบที่ต้องการได้

***โดยงานบริการข้างต้นจะให้บริการเฉพาะกับโฟมที่ซื้อกับบริษัทฯ เท่านั้น สำหรับรายละเอียดในงานบริการ ขอให้ติดต่อสอบถามที่บริษัทฯ บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *