TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประเภทอุตสาหกรรม
กีฬา

     มีการนำอีวีเอโฟมไปใช้ในวงการกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬามวย ใช้ทำนวม, พื้นเวที  กีฬาเทควันโด้ ใช้ทำพื้นสนาม, เป้าซ้อม  กีฬายูโด ใช้ทำเบาะยูโด  กีฬาฟุตบอล ใช้ทำลูกฟุตบอล หรือส่วนประกอบลูกบอลประเภทต่างๆ และใช้เป็นอุปกรณ์กันกระแทกต่างๆ คุณสมบัติของโฟม อีวีเอ ที่มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี เหมาะสำหรับกับการนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สินค้าที่แนะนำ คือ