TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประเภทอุตสาหกรรม
ลามิเนท

    เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อีวีเอโฟม  เพื่อประกบกับวัสดุต่างๆ เช่น  อีวีเอโฟมประกบกระดาษ, อีวีเอโฟมประกบผ้า, อีวีเอโฟมประกบพีวีซี, ซึ่งในอุตสาหกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้อีวีเอโฟมในรูปแบบต่อม้วน   โดยจะนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซับกระเป๋าต่างๆ   ที่ทำจากหนังหรือผ้า เป็นซับในเพื่อลดแรงกระแทก เป็นต้น โฟมที่แนะนำคือ