TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประเภทอุตสาหกรรม
รองเท้า และ เครื่องหนังต่างๆ

    เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้อีวีเอโฟมเป็นเวลานานหลายปี และมีการใช้ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การนำโฟมอีวีเอ ทำรองเท้า หรือ นำโฟมอีวีเอ ไปทำเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ของรองเท้า อาทิ พื้นนอก (Outsole) พื้นด้านใน (Insole) หรือใช้เสริมตรงกลางระหว่างพื้นด้านในและด้านนอก (Midsole) ใช้ทั้งแบบเรียบ, สโลป, เสียบ โฟมที่แนะนำคือ