TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประเภทอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง

     มีการนำเอาอีวีเอโฟม ไปเป็นส่วนประกอบของการทำงาน เช่น ใช้เป็นยางดำกั้นจ๊อยเทคอนกรีต เพื่อความรวดเร็วในการเทพื้นและมีความยืดหยุ่นรองรับการขยายตัวและหดตัวของคอนกรีด โดยไม่ต้องตัดคอนกรีตเมื่อเทเสร็จ ใช้เป็นแผ่นรองพื้นไม้ลามิเนท ไม้ปาร์เก้ เพื่อป้องกันความชื้นซึมผ่านขึ้นมาทำลายพื้นไม้ สินค้าที่แนะนำ คือ