TAP1
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นโฟม EVA
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
EVA
TAP3
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมมัวน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
TAP2
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ผลิตแผ่นโฟมแผ่น
ESD
ESD
คุณภาพมาตรฐาน
คุณภาพมาตรฐาน
ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โฟมหลากหลายชนิด
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประเภทอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์

     เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีการใช้อีวีเอโฟมหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่ชนิดชิ้นงาน และการออกแบบ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อป้องกันการกระแทกจากการขนส่งเป็นหลัก หรือ ไว้ใส่เครื่อมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการความสวยงานในการจัดวางและป้องกันการแตกเสียหายพร้อมกัน หรือ ใช้เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ในระหว่างการขนส่ง สินค้าที่แนะนำ คือ